روپوش کار لباس فرم

انواع مختلف لباس کار

انواع لباس کار

در کل یونیفرم کار دارای انواع گوناگونی است که شامل: لباس کار اداری صنعتی، لباس عملیاتی، پزشکی، فرم اداری و لباس صنایع غذایی بوده و هر کدام هم برای شغل های خاصی استفاده می شوند.

لباس کار صنعتی

لباس کار صنعتی می تواند شامل لباس کار اداری دو تکه، یکسره، شلوار تک، شلوار دو بنده، کاپشن، جلیقه، تیشرت، پیراهن آستین کوتاه و یا روپوش باشد. هر کس مطابق جایی که سرکار است، یکی از این لباس ها را می تواند انتخاب کند و بپوشد.

روپوش کار لباس فرم

لباس کار عملیاتی

یونیفرم عملیاتی هم از انواعی که شامل شلوار، کاپشن، اورکت اداری، شلوار دو بنده، لباس یکسره، جلیقه و کلاه دارد.هر فرد می تواند با انتخاب کردن یکی از این لباس ها بپوشد و سرکار برود.

لباس فرم پزشکی

فرم اداری پزشکی هم از  انواع مختلف روپوش پرستاری زنانه، شلوار پرستاری زنانه، روپوش و شلوار پرستاری مردانه، لباس بیمار، کلاه و کفش دارد. خانم ها یا آقایان پزشک می توانند از این گونه لباس ها برای کار خود استفاده کنند.

لباس فرم اداری

از این نوع فرم اداری در انواع مانتو، پیراهن، شلوار زنانه و مردانه، لباس نگهبانی، جلیقه، کفش و کلاه دوخته می شود. هر فرد با توجه به جایی که می خواهد برود و کار کند، هر کدام از این نوع لباس ها مناسب کارش بود را تهیه می کند و زمانی به آنجا رفت از آن استفاده می کند.

لباس فرم صنایع غذایی

در صنایع غذایی افراد امکان دارد به روپوش، بلوز، شلوار، پیراهن، پیش بند، شلوار دو بنده، لباس یکسره، تیشرت، کاپشن، جلیقه، کفش و کلاه نیاز داشته باشند و بر اساس نوع نیاز باید از احتیاج های آنها برای پیش گیری از حادثه تامین شود.

سپس خرید لباس کار اداری در واقع به گونه ی صرفه جویی اقتصادی و محفاظت از نیروی انسانی ارزیابی شده و باعث شده در مدت های طولانی هزینه های تاثیرپذیر از عدم وجود لباس کار مناسب به حداقل برسد.

Related Posts:

لباس کار لباس فرم

خرید لباس کار بافتینه

بدانید که واقعاً چه چیزی خریداری می کنید: پارچه در...

لباس کار: محافظی برای سلامتی و کارایی

لباس کار: محافظی برای سلامتی و کارایی

لباس کار: محافظی برای سلامتی و کارایی اهمیت استفاده از...

لباس فرم اداری لباس فرم

استاندارد های لباس کار

لباس کار استاندارد استاندارد عمومی لباس فرم اداری مناسب برای...