blank

اهمیت لباس کار در محیط کار

اهمیت لباس کار

لباس کار  و ظاهر در محل کار در حال تبدیل شدن به مسئله برجسته تر در محیط کار است که توسط مدیران سازمان ها و عدم اطمینان به اینکه آیا تعاملی بین انتخاب لباس کار و کارمندان در مورد آنچه باعث ایجاد رضایت مندی و ایجاد  هنجارهای ظاهری قابل قبول ایجاد می کند ، ایجاد می شود.

کارفرمایان غالباً با هدف تأمین محیط کار امن و سالم و ترویج تصویر و نام تجاری شرکت ، اهداف متعددی را برای لباس کار ها دارند.

 

لباس کار لباس فرم

الزامات کارفرما باید با در نظر گرفتن انتظارات فردی درباره معیارهای ظاهری لباس کار و تمایل آنها برای نمایش جنبه های هویت خود ، منصفانه ، متناسب و غیر تبعیض آمیز باشد.

تقریباً بیش از نیمی از کارفرمایان اظهار داشتند در انتخاب لباس کار آنها شکایات کارفرمندان را به وجود آورده است. در نتیجه ، عدم قطعیت در مورد آنچه مورد تصمیم نهایی برای انتخاب لباس کار است با تغییر هنجارها و ارزشهای اجتماعی پیچیده تر می شود.

کارمندان این انتظارات متفاوت و فزاینده را برای کار به ارمغان می آورند و کارفرمایان باید بتوانند لباس کار مناسب و با  ظاهری آراسته را انتخاب کنند.

بسیاری از کارفرمایان به ویژه در صنایع خدماتی ، حساسیت بیشتری برای انتخاب لباس کار با ظاهر نیروی کار خود همچنین محیط کار ، با توجه به اینکه نیروی کار آنها رابطه مستقیم تری با مشتریان دارند نشان میدهند.

با توجه به موارد ذکر شده و سالها تلاش و تجربه تولیدی لباس فرم بافتینه این امکان را دارد که با حضور کارشناسان خود در محیط کار مشتریان و مشاوره رایگان به بهترین انتخاب برای مشتریان بیانجامد.

پست‎های مرتبط:

لباس کار لباس فرم اداری

لباس فرم اداری آقایان و بانوان و امنیت در کار

لباس کار خانم ها با داشتن لباس مخصوص خانمها و...

پارچه های پایدار لباس کار

پارچه های پایدار لباس کار

پارچه های پایدار ما بر افزایش عملکرد پارچه از طریق...

لباس کار اداری بارداری لباس فرم

توضیحاتی در مورد لباس فرم اداری بارداری

لباس فرم اداری بارداری لباس فرم اداری بارداری ، از...