گلدوزی لباس کار

طراحی البسه در تولیدی لباس فرم بافتینه

طراحان البسه صنعتی تولیدی لباس فرم بافتینه:

با توجه به لوگو و آرم شرکت ها بهترین روش را برای درج آن پیشنهاد منمایند

که یکی از روش ها گلدوزی تمام صنعتی می باشد

که در این روشه با توجه دستگاه تمام حرفه ای لوگو شرکت به صورت رنگ بندی روی پاچه برش خرده لباس کار گلدوزی و دوخت میگردد

گلدوزی لباسکار، یک از بهترین و ماندگارترین روش جهت مدت زمان طولانی رو لباس کارمیابشد

.که معمولا گلدوزی پشت لباسکار، گلدوزی روی جیب لباسکار، گلدوزی رو آستین لباسکار، انجام میگردد

 

نوشته‌های مرتبط:

درسترسی به بهترین البسه های کار

درسترسی به بهترین البسه های کار

دستکش های تولیدی لباس فرم بافتینه کاگران به صورت دائم...

لباس کار لباس فرم

لباس کار مردان و زنان

لباس کار بافتینه برای مردان و زنان لباس کار بافتینه...

مانتو شلوار اداری لباس فرم

مشخصات مانتو فرم اداری و خریدش که قابل پیش بینی باشد

قابل پیش بینی باشد حداکثر طرح مانتو فرم اداری قشنگ...

blank