مشاوره

مشاوره

مشاوره در تهیه و تولیدات این از قبیل نوع پارچه ،رنگ بندی ، طرح و مدل در الویتهای اولیه ما میباشد که همواره تولیدی لباس فرم  این اصل را بعنوان راه گشای روند صحیح تولیدات مد نظر قرار خواهد داد و نتایج حاصله از مشاوره محصولی است زیبا ، با کیفیت ودر عین حال جلب نظر مصرف کننده میباشد.

لذا در کلیه امور طراحی سفارش، تهیه پارچه ، دوخت و نحوه تحویل محصول ، ضمن توجه دقیق به نقطه نظرات مشتریان ،کارشناسان لباس فرم با حضور در محیط کار تمامی سعی و تلاش خود را در جهت جلب رضایت مندی شما معطوف کرده و مشتری مداری را جزء رسالت ذاتی خویش میداند چرا که رمز موفقیت را در این راستا دانسته و از اهداف اصلی ما می باشد.