چاپ لباس کار

چاپ در البسه فرم اداری

طراحان البسه صنعتی موسسه تولیدی لباس فرم بافتینه

با توجه به لوگو و آرم شرکت ها روش دیگری را هم توصیه مینمایند که چاپ لباس کار، می باشد

که در این روش چندین مدل میباشد

۱- چاپ سیلک لباسکار،

۲- چاپ کاتری لباسکار،

۳- چاپ ونیل لباسکار،

۴- چاپ سابلیمیشن لباسکار،

۵- چاپ لیزی لباسکار،

که هرکدام از این چاپ ها دارای امکانات و روش ها مختلف چاپی با توجه نوع آرم شرکت توصییه میگردد که طول عمر این چاپ ها نسب به گلدوزی کمتر می باشد اما از نظر کیفیت آرم و چاپ از گلدوزی بهتر میباشد

 

نوشته های مرتبط:

گلدوزی لباس کار

طراحی البسه در موسسه تولیدی لباس فرم بافتینه

طراحان البسه صنعتی موسسه تولیدی لباس فرم بافتینه: با توجه...

انواع لباس کار

لباس کار یا همان لباس فرم کار،به عنوان یکی از...

تولیدی لباس کار

فرآیند تولیدلباس کار در موسسه تولیدی لباس فرم بافتینه

موسسه تولیدی لباس فرم بافتینه تولید کننده انواع لباس کار،...