چاپ لباس کار

چاپ در البسه فرم اداری

طراحان البسه صنعتی موسسه تولیدی لباس فرم بافتینه

با توجه به لوگو و آرم شرکت ها روش دیگری را هم توصیه مینمایند که چاپ لباس کار، می باشد

که در این روش چندین مدل میباشد

۱- چاپ سیلک لباسکار،

۲- چاپ کاتری لباسکار،

۳- چاپ ونیل لباسکار،

۴- چاپ سابلیمیشن لباسکار،

۵- چاپ لیزی لباسکار،

که هرکدام از این چاپ ها دارای امکانات و روش ها مختلف چاپی با توجه نوع آرم شرکت توصییه میگردد که طول عمر این چاپ ها نسب به گلدوزی کمتر می باشد اما از نظر کیفیت آرم و چاپ از گلدوزی بهتر میباشد

 

نوشته های مرتبط:

یونیفرم اداری

اگر تم رنگ‌هایی که برای مانتو اداری یا لباس فرم...

ژیله نگهبانی

موسسه تولیدی لباس فرم تولید کننده انواع البسه اداری و...

تولیدی لباس کار

فرآیند تولیدلباس کار در موسسه تولیدی لباس فرم بافتینه

موسسه تولیدی لباس فرم بافتینه تولید کننده انواع لباس کار،...