ساک دستی تبلیغاتی SKP039 - تولیدی لباس فرم بافتینه