دکمه سردست تبلیغاتی DKS006

0 دیدگاه
در انبار موجود است

بررسی سریع

پوشاک صنعتی بافتینه اولین مرکز تخصصی تولید البسه فرم و پوشاک اداری

دکمه سردست اختصاصی، و دکمه سردست تبلیغاتی، نمادی است برای معرفی کردن برند سازمان های دولتی و شخصی، گروه های تبلیغاتی،  که از فلز یا غیر فلز همان PVC به صورت ریخته گری یا برش با دستگاه های لیز و CNC تهیه می شود