ایمنی تأسیسات مهم است ، اما ایمنی پرسنل مهمتر .

‫آن روزی پایانش خوش است که حادثه ای رخ ندهد.

‫اول ایمنی ـ بعد کار.

‫ایمنی گوهریست گرانقدر ، با تشویق پرسنل حافظ آن باشید.

‫از تصادفات دیگران درس عبرت بگیرید.

‫یک خطای کوچک می تواند حادثه ای بزرگ بوجود آورد.

‫ایمنی اصل ضروری از اشتغال به شمار می رود.

‫آلودگی محیط زیست زندگی انسان را تهدید می کند .

‫از عیوب هیچ گاه چشم پوشی نکنید .

‫اگر به سعادت خود و فرزندانتان علاقه دارید، رعایت ایمنی و بهداشت را سرلوحه کارتان قرار دهید.

‫حضور سرپرست گروه در محیط کار، عامل بزرگیست از پیشگیری از حوادث.

‫ابزار های دستی را روی کف زمین، در راهروها نگذارید.

‫لوازم ایمنی سپری هستند بین شما و حوادث.

‫استفاده از گوشی در محیط های پر سر و صدا الزامی است.

‫پیروی از اصول ایمنی تضمینی است بر سلامت شما و سعادت خانواده تان.

‫آمار نشان می دهد که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی احتیاطی کوچک ایجاد شده است.

‫اولین اشتباه، آخرین اشتباه است.

وجود کلاه ایمنی موتورسواری به هنگام بروز تصادفات می تواند به میزان هفتاد و پنج درصد در صدمات

‫وارده به سر پیشگیری نماید.

‫احتیاط کن تا بیشتر زندگی کنی !

‫از حوادث پیشگیری کنید اما نه به حرف بلکه به عمل .

‫اهمیت و فوریت هر کاری چندان زیاد نیست که نتوان آن را به این طریق بی خطر انجام داد.

‫اگر به سعادت خود و فرزندانتان علاقه دارید امر حفاظت را سرلوحه کارتان قرار دهید.

‫ایمنی زمانی حاصل می شود که بدانیم چگونه از خطر دور شویم.

‫احتیاط شرط عقل است.

‫از حمل چندین بسته با حجم با دودست که مانع دید شما می شود خودداری کنید، از تعداد بسته ها بکاهید

‫و بر دفعات حمل آن بیا فزایید.

‫آیا می دانید شوخی های خطرناک در محیط کار یکی از مهمترین عوامل ایجاد حادثه است.

‫از زیر بار معلق و ناپایدار عبور نکنید.

‫استفاده از لوازم حفاظت فردی ) ماسک ـ دستکش و غیره… ( در کار با مواد شیمیایی ضروری است.

‫اگر در معرض عبور یا پرتاب شدن اجسام قرار دارید، باید کلاه حفاظتی مقاوم و در عین حال سبک به سر

‫گذارید تا آسیب نبینید.

‫ایمنی مسئله ای است مربوط به همه.

‫ابزار کار را در جیب خود جای ندهید.

‫از تماس با اشیاء مشکوک جداً خودداری کنید.

‫از آلوده شدن زخم به گرد و غبار و یا تماس با ابزار کار خودداری کنید.

‫از تجارب دیگران استفاده کنید.

‫ابزار ناقص را از محیط دور کنید.

‫ایمنی ضامن سلامتی است.

‫اگر نمی دانید ، سؤ ال کنید .

‫از شوخی و اعمالی که ممکن است ، همکارانتان را ناراحت و عصبانی نماید ، پرهیز نمائید .

‫از وسایل حفاظتی خود همیشه استفاده کنید .

به شانس تکیه نکنید، دستورالعمل های کار را مو به مو اجرا کنید .

‫برق خادمی است که قاتل هم می تواند باشد .

‫به دستور العمل های و علائم ایمنی توجه خاص مبذول دارید .

‫بهتر است از تجارت مصدومین پند بگیریم نه آنکه خود مصدوم شویم .

‫برای انجام کار با ابزار و وسایل مختلف ، باید از دستکش های مناسب آن کار استفاده نمود.

‫با رعایت اصول ایمنی ، از افزایش آمار حوادث جلوگیری کنیم.

‫بهای هر حادثه همیشه سنگین است.

‫به ایمنی فکر کنید.

‫بعد از اتمام کار، وسایل و ابزار کار را در محل مخصوص خود قرار دهید .

‫برق کسی را دوست دارد که از او بترسد.

‫برای انجام هر کار اول فکر کنید .

‫به امید روزی که اصول ایمنی در کلیه شئون اجتماعی رعایت شود.

‫بسته های حجیم مانع دید است .

‫خطر خبر نمی کند، آماده باشیم.

‫به ایمنی فکر کنید تا در امان باشید .

‫برخورد دست با نوک تیز و برنده ابزار کار که از جیب بیرون آمده ، موجب زخمی شدن دست می گردد .

‫به محض زخمی شدن دست یا سایر اعضاء از کمک های اولیه استفاده کنید، کوچکترین جراحت و خراش

‫می تواند سلامتی شما را به خطر اندازد .

‫با بکار بردن وسایل حفاظتی فردی از حوادث جلوگیری کنید .

‫به محض بریدگی دست و پا و سایر اعضاء از کمک های اولیه استفاده کنید.

‫برای حفظ جان خود به دستورات حفاظتی توجه کنید .

‫با روش صحیح خود ، ایمنی را عملاً تبلیغ کنید .

‫پیشگیری موثرتر از درمان است .

 ‫پیشگیری امروز را به علاج فردا موکول نکنید .

تصمیم بگیرید سال نو را بدون حادثه بگذرانید .

‫تجربه را ، تجربه کردن خطاست .

‫توصیه های ایمنی را جدی بگیرید .

‫چه بسا یک جراحت مختصر در اثر لا قیدی به یک کانون چرکی خطر ناک تبدیل شده سلامت شما را مورد

‫تهدید قرار دهد.

‫جهت ایمنی ، کار را بازرسی نمایید .

‫چون برق دیده نمیشود ، هیچ موقع کابل را لمس نکنید .

‫چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی .

‫خودتان را تمیز نگهدارید .

‫خوب فکر کنید تا خوب به مقصد برسید .

‫خطر همیشه به چشم دیده نمیشود .

‫خطر همیشه در کمین است .

‫خطر پاره شدن یا باز شدن و سقوط بار را همیشه در نظر داشته باشید .

‫حادثه به خودی خود اتفاق نمی افتد بلکه علتی دارد .

‫حوادث را قبل از وقوع پیش بینی کنید .

‫حصول ایمنی در نتیجه همکاری دسته جمعی است .

‫حفاظت ضامن سلامتی است ، عزیزان شما ا نتظار دارند سلامت به خانه بر گردید .

‫حوادث را قبل از وقوع پیش بینی کنید ، چون روز خوش ، روز بدون حادثه است .

‫حوادث قابل پیشگیری است .

‫حفظ سلامتی شما گرانمایه ترین اصل در زندگی به شمار می آید .

‫حفاظت جان کارکنان بسیار ساده تر و بهتر از جبران خسارت ناشی از حوادث در محیط کار است.

‫در هنگام کار باید از لباس منظم و صحیح استفاده نمود .

‫در یک محیط آرام کار کنید .

‫دانستن نکات ایمنی کافی نیست به آنها عمل کنید .

  در وسایل ایمنی اغلب اوقات تجربه گران تمام می شود .

‫دریچه ها و چاله های کف کارگاه را باید با نرده محصور و با چراغ قرمز ) علامت خطر ( مشخص گردد

‫تاکسی در آن سقوط نکند .

‫در پس هر حادثه نوعی سهل انگاری وجود دارد .

‫در سر راه خود مواظب اشیاء نوک تیز باشید .

‫در هر کاری که عقل و احتیاط توأماً بکار رود از حوادث پیشگیری خواهد شد .

‫در موقع کار کردن با اشیاء از کفش های حفاظتی استفاده کنید تا در صورت سقوط شیئی سنگین پای شما

‫آسیب نبیند .

‫درب های خروجی و راه روهای منتهی به آن باید همیشه آزاد باشد تا کارگران بتوانند هنگام بروز حریق

‫در اسراع وقت از آن خارج شوند .

‫دستگیره های چرخ دستی باید حفاظ داشته باشد تا پشت دست به در و دیوار تصادم نکند و زخمی نشود .

‫در برابر خطرات ناشی از کار ، خود را حفظ کنید.

‫دقت بیشتر، احتیاط بیشتر .

‫رعایت نظم و انضباط در گارگاه خطر حوادث را کم می کند .

‫رعایت نظم و تربیت در گارگاه برابر نصف کار انجام شده است .

‫راه روها و محل آمد و رفت کارگران در گارگاه باید خالی از هر گونه مانعی باشد .

‫روز خوش روز بدون حادثه است .

‫سال خوش ، سال بدون حادثه است .

‫سلامتی بالاترین نعمت است ، آن را به آسانی از دست ندهید .

‫سانحه از بی مبالاتی ، شتابزدگی و عدم دقت ناشی می شود .

‫شتابزدگی و بی نظمی حادثه آفرین است .

‫شتابزدگی پشیمانی بدنبال دارد .

 ‫شست و شوی لباس با بنزین و مواد نفتی جان عده ای رابه آتش کشیده است. شما دیگر آن را آزمایش ‫نکنید .

‫شرایط و موقعیت های خطرناک را اصلاح کنید .

‫صدمات هر اندازه جزئی باشد تحت معاینه و درمان قرار دهید .

‫صرف هزینه جهت حفاظت و ایمنی یکنوع سرمایه گذاری است .

‫طریقه ی صحیح انجام کار را از سرپرست خود بیاموزید .

‫علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد .

‫عدم رعایت ایمنی = وقوع حادثه .

‫علم ناقص خطرناک است.

‫عزیزان شما انتظار دارند ، سلامت به خانه برگردید .

‫عصبانیت و خستگی حادثه بدنبال دارد .

‫عمر کوتاه خود را با حادثه کوتاه تر نکنید .

‫غفلت ، اشتباه ، مسامحه، فراموشی از عوامل حوادث می باشد .

‫غرور و جهالت در هنگام کار با وسایل برقی جان انسان را تهدید می کند .

‫فقط شما هستید که موقع زخمی شدن رنج و زیان می بینید .

‫فقط عینک قابل تعویض است نه چشمها .

‫قبل از توقف ماشین حفاظ را برندارید .

‫قسمتهای گردنده بدون حفاظ خطرناکترین قسمت ماشین آلات است .

‫قبل از هر نوع کار به علائم توجه کنید .

‫کارگر محتاط و تابع مقررات دچار حادثه نمی شود .

‫کوچکترین ضایعه در مدار برق ، مرگ آفرین است .

‫کار از محکم کاری عیب نمی کند .

‫کوچکترین خراش و جراحت می تواند سلامتی شما را به خطر اندازد .

‫کلاهک حفاظتی اره دوار برای پیشگیری چنین حادثه تعبیه شده است .

‫کار خود را با توجه با توجه به مقررات ایمنی انجام دهید .

‫کوچکترین خراش و جراحت را پانسمان کنید .

‫کار را بعد از کنترل نمودن کامل شرایط شروع کنید .

‫کسی از شما محافظت نمی کند .

‫محکم کنید بند کلاهتان را .

‫محیط کار خود را تمیز و مرتب نگه داری کنید .

‫ممکن است وضع شما خوب باشد ولی بهتر است از وضع همکاران و زیردستان خود آگاه باشید .

‫معایب کارو شرایط خطر ناک را فوراً به مافوق اطلاع دهید .

‫نظم و نظافت در کارگاه از حوادث کم می کند .

‫وسایل حفاظت فردی ، ضامن سلامتی و تندرستی شماست .

‫هرگز به بیرون هجوم نبرید .

‫هرگز با ابزار فرسوده و معیوب کار نکنید .

‫همیشه و در همه حال محتاط باشید و قبل از هر کاری به عواقب آن فکر کنید .

‫هنگام به دست گرفتن و حمل اشیایی که قسمتهای برنده و لبه های تیز دارد، دستکش حفاظتی بدست کنید تا

‫زخمی نشوید .

‫هر بیشه گمان مبر که خالی است ، شاید پلنگ خفته باشد .

‫هنگام جوشکاری ، ریخته گری و سایر کارهایی که در نور بسیار شدید صورت می گیرد ، استفاده از عینک

‫حفاظتی ضروری است .

‫یک کبریت خاموش نشده ، یک ته سیگار روشن ممکن است لحظاتی بعد حادثه شومی ببار آورد .

‫یک خطای کوچک می تواند حادثه ای بزرگ به وجود آورد .

‫یک لحظه غفلت ، یک عمر پشیمانی .